Woonvisie Weststellingwerf met aanvulling vastgesteld

Wolvega  – De raad stelde op 27 februari unaniem de Woonvisie Weststellingwerf vast. Eddy Lania, voorzitter van de Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf (VKDW) sprak tijdens de vergadering in. “Wij zijn blij met het feit dat de signalen die de dorpen hebben afgegeven zijn gehoord. En dat dat zich vertaald naar verdere definiëring van het beleid”, aldus Lania. Verder deelde hij mede dat afgelopen week Ruilverwoning de pilot De Hoeve is opgestart. Een mooie en uiterst zinvolle bijeenkomst met 28 deelnemers. Jongeren en (toekomstige) ouderen van 21 tot 82 jaar. Nieuwe inzichten zijn ontstaan. Het delen van de toekomst wensen met elkaar heeft een constructief gesprek opgeleverd en wordt vervolgd. VKDW nodigt de raad en het college uit om dit zelf ook te ervaren en biedt deze workshop dan ook graag aan.

De fractie van de PvdA diende een amendement in die ook door alle andere fracties ondersteund. Die aanvullende punten zijn:

Het college gaat per dorp bezien of de contour nog aansluit bij de feitelijke situatie.

Het college zal verduidelijken wat de uitbreidingsmogelijkheden zijn, zoals toepassing van een rood voor rood regeling. Bij een goede ruimtelijke onderbouwing kan een woning op een andere plaats worden gerealiseerd dan de locatie waar afgebroken wordt, resp. dan waar de rode contour wordt aangepast. Concreet betekent dit dat er buiten de huidige rode contour gebouwd kan worden, mits de ruimtelijke onderbouwing dat ondersteunt.

Raad en college ondersteunen initiatieven die binnen de bestaande woningvoorraad vraag en aanbod dichter bij elkaar brengen. Ruilverwoning is hier een goed voorbeeld van.

Raad en college ondersteunen initiatieven die het mogelijk maken om zorgbehoevenden  langer thuis te laten wonen. De Blijversleningen zijn hier een goed voorbeeld van en kunnen hierbij helpen.

Foto: Eddy Lania sprak namens VKDW in. (Foto: Lenus van der Broek)