Wethouder Hoen bezoekt Streekwinkel Verst

Munnekeburen – Aan de Grindweg in Munnekeburen is onlangs een onbemand verkooppunt met streekproducten geopend. De ‘Streekwinkel ’t Verst’ met streekproducten werd vrijdagmiddag 27 juni bezocht door wethouder Roelof Theun Hoen en dorpencoördinator Klaas Hallema. Verder was er ook een vertegenwoordiging van Plaatselijk Belang Scherpenzeel-Munnekeburen-Spanga

Willem van de Linde en echtgenote Titia van der Linde-Sierdsma bieden hun eigen boerderijproducten aan, maar ook streekproducten van andere ondernemers in de regio worden te koop aangeboden. De gemeente heeft besloten om het verkooppunt voor tien jaar toe te staan.

Op het kruispunt met de Kerkeweg staat een buiten gebruik zijnde reinwaterkelder. In dit gebouw werd vroeger drinkwater opgeslagen op momenten dat dit nodig was. Nu is deze functie niet meer nodig en heeft het waterbedrijf het gebouw verkocht aan het echtpaar Van der Linde.  De ligging van de reinwaterkelder is op het kruispunt van de Grindweg met de Kerkeweg, tussen de dorpskernen van Munnekeburen, Scherpenzeel en Langelille. In de zomermaanden komen hier relatief veel recreanten langs op de fiets.

Het idee is om in het gebouw een onbemande winkel in te richten. Het concept lijkt op dat van een snackmuur. In dit geval is de ‘muur’ gevuld met streekproducten, zoals groente, fruit, kaas, zuivelproducten, eieren, worst en dergelijke. Het nummer van het kastje in de muur wordt ingetoetst, waarna met de pas betaald kan worden.

(Foto: Lenus van der Broek)