Weststellingwerfse boeren nodigden buren uit op de Boeren Buren Dag

Er gebeurt veel rondom boerenerf en op het platteland. Reden genoeg om het gesprek aan te blijven gaan met de buren in de omgeving van de boerderij. Daarom organiseerde LTO Noord, een Boeren Buren Dag.

In Weststellingwerf deden onder meer Hans en Harriët Hoekstra en Piet en Ida de Jong in Nijelamer mee. Zij nodigden op deze dag de buren uit voor een kopje koffie. Daarbij kregen de buren ook een rondleiding over de boerderij. Enkele tientallen buurtgenoten maakten gebruik van deze uitnodiging en er werd zelfs spontaan een presentje door een buurman aangeboden.

Juist in deze periode is het van belang om in gesprek te blijven. Op dit moment staan boeren en tuinders enorm onder druk. Het is goed om dan de omgeving mee te nemen in wat er speelt. Maar ook perspectieven uit te wisselen en de ander aan te horen. Hoe klein ook, dit draagt bij aan het draagvlak voor de sector en verbinding met de samenleving.

(Foto: Lenus van der Broek)