Walbeschoeiing langs de Tjonger

Oldeholtwolde/Mildam – Aan de wallen langs de Tjonger wordt groot onderhoud gepleegd. De oude wallen verzwakken en daarom wordt een houten walbeschoeiing aangebracht om te voorkomen dat die nog verder gaan afkalven. De werkzaamheden worden in opdracht van Wetterskip Fryslân uitgevoerd.

(Foto: Lenus van der Broek).