VVD leden op excursie bij Ondernemer van het Jaar

Nijeholtpade – De leden van de VVD-Weststellingwerf brachten woensdagavond 19 juni een bedrijfsbezoek aan het Melkveebedrijf Maatschap Van der Zijl in Nijeholtpade. Na een kennismaking werd door Rinus van der Zijl, vorig jaar ‘Ondernemer van het Jaar Weststellingwerf’, een presentatie gehouden over de bedrijfsvoering van dit zeer moderne melkveebedrijf. Er worden 350 koeien op 170 hectare gehouden. Echtgenote en drie zoons werken ook in het bedrijf. Er wordt veel aandacht geschonken aan de gezondheid van de koe, zo kunnen de melkkoeien vanuit de stal dag en nacht naar buiten lopen. Naast een goede bedrijfsvoering schenkt het bedrijf ook aandacht aan de natuur en het milieu. Zo komen jeugdleden van de Vogelwacht Oldeholtpade ook langs en zijn er botanische weideranden en vogelbeheer. Ook is bij de bouw van de nieuwe stal rekening gehouden met het water- en energieverbruik. Bronwater wordt gebruikt voor koeling en vervolgens drinkwater voor het vee. Ook worden Wajongers met een arbeidsbeperking ingezet en begeleid. Op het eind van de avond werden nog wat suggestie uitgewisseld. Voor vragen en suggesties staat de VVD-fractie en college open. Delegatieleider Aukje Kroondijk bedankte de familie Van der Zijl en de leden waren onder de indruk van het bedrijf.

(Foto: Lenus van der Broek)