Vergoeding drinkwater voorziening voor vee

Wolvega – Veehouders kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vergoeding voor de aanleg van een drinkwatervoorziening voor vee. Dit is vastgelegd in het beleidsplan ‘Watergangen waarop via een riooloverstort wordt geloosd’. In het programma is een krediet van 160.000 euro opgenomen voor een drinkvoorziening voor vee. Dit bedrag is opgenomen omdat de gemeente in gesprek is met twee veehouders over een vergoeding voor de aanleg van een drinkwatervoorziening. De drinkwatervoorziening wordt uitgevoerd in opdracht van de veehouders. De vergoeding wordt pas uitgekeerd als de aanleg van de drinkwatervoorziening is uitgevoerd.

(Foto: Lenus van der Broek)