Verbetering natuurgebied de Rottige Meente

Munnekeburen – De gemeente start dit jaar wel met het verbeteren van de faciliteiten voor het bezoeken van het natuurgebied De Rottige Meente. Het parkeerterrein bij de Oldelamerbrug in Munnekeburen wordt verbeterd en uitgebreid. De werkzaamheden zijn in volle gang en worden naar alle waarschijnlijkheid eind deze week afgerond. De bovengrondse afvalcontainer is inmiddels verdwenen en wordt vervangen door een ondergrondse.

Ook komen er borden met de aanduiding ‘Natuurpark Rottige Meente’ bij de ingangen van het gebied. Daarvoor wordt samengewerkt met de verenigingen van plaatselijk belang en Staatsbosbeheer.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden dit jaar is geld beschikbaar gesteld. Bij de kadernota 2018-2021 zal worden voorgesteld om ook voor de projecten na dit jaar geld beschikbaar te stellen.

 

(Foto: Lenus van der Broek)