Rita van der Werff hield indrukwekkende boekpresentatie over haar Indische familie

Op vrijdagavond hield Rita van der Werff uit De Hoeve in dorpshuis ’t Hokkien een indrukwekkende inleiding over haar boek ‘Verloren verhalen van een Indische familie’.  Zij heeft een familieboek geschreven over haar Indische familie. “Het geeft een gedocumenteerd beeld aan van de geschiedenis van de mensen die ik heb gekend. Maar ook de menselijke kwesties en de ellendige toestanden in het voormalig Nederlands Indonesië worden beschreven”, aldus de schrijfster.

Rode draad is de heftige geschiedenis en relatie tussen Nederland en Indonesië. De grote verschillen in cultuur van beide landen die ook zijn sporen heeft nagelaten in mijn familiegeschiedenis. Dit thema is nog steeds actueel. De verwondering en teleurstelling die de evacuees ondervinden namelijk Nederlanders weten zelf totaal niets van de evacuees af. De opvang in Nederland in 1958 en de wilskracht waarmee mijn familie hun leven in Nederland weer hebben opgepakt om uiteindelijk te kunnen concluderen dat onze familie de veerkracht en de volharding heeft om door te gaan in het leven. Rita van der Werff begon de levensbeschrijvingen bij haar grootouders. Haar boek eindigt met interviews met de weduwen van de broers van haar vader en haar jongster zusje en die verhalen mogen niet verloren gaan.

Zij heeft het boek in eigen beheer uitgegeven. Burgemeester André van de Nadort was ook uitgenodigd bij deze boekpresentatie.

(Foto: Lenus van der Broek)