Plasdrassen onder water

De plasdrassen moeten weer onder water staan. Hiermee wordt de aantrekkelijkheid van het leefgebied voor weidevogels vergroot. Bij terugkomst van hun overwintering kunnen zij hier op krachten komen. Indien u nog geen water op de plasdras heeft staan dan willen wij u verzoeken om dit zo spoedig mogelijk te doen. Er kunnen namelijk NVWA-controles plaatsvinden.

Waarom een plasdras?
Een plasdras is bij uitstek een gebied waar in het vroege voorjaar weidevogels (en andere trekvogels) neerstrijken na een lange reis vanuit Afrika en Portugal. Door percelen tijdelijk onder een laagje water te zetten of de waterstand in greppels te verhogen wordt de grond vochtig en kunnen de weidevogels makkelijk met hun snavels bij wormen en ander voedsel komen. 

Een plasdras trekt ook veel insecten aan, wat vervolgens weer voedsel vormt voor de weidevogels en hun opgroeiende kuikens, later in het jaar. Maar ook amfibieën weten de plasdrasgebieden te vinden om zich voort te planten. En zo zijn er nog tal van dieren die de plasdrasgebieden weten te waarderen. Een plasdras biedt dus een grote meerwaarde voor de biodiversiteit. 

(Foto: Lenus van der Broek)