Plasdras voor weidevogels

Per 15 februari moeten de plasdrassen weer onder water staan. Hiermee wordt volgens Agrarisch Natuurbeheer Zuidoost – Friesland (ELAN) de aantrekkelijkheid van het leefgebied voor weidevogels vergroot. Bij terugkomst van hun overwintering kunnen zij hier op krachten komen.

Indien er nog geen water op de plasdras staat, dan verzoekt ELAN  om dit zo spoedig mogelijk te doen. Er kunnen namelijk NVWA-controles plaatsvinden. Tegelijk met de plasdrassen moeten ook de sloten met hoogwaterpeil met ingang van 15 februari aan de afgesproken voorwaarden voldoen.

(Foto: Lenus van der Broek)