Pannaveld in Nijeholtpade in gebruik

Nijeholtpade – Voorzitter van het MFC, Jan de Vries, heeft op zaterdagmiddag 17 juni samen met de kinderen van Nijeholtpade het Pannaveld officieel geopend. De kinderen mochten met waterballonnen het Pannaveld op spetterende wijze  ‘dopen’ waarnaar Freestylevoetballer Hasan Isik van BBFreestyle een spectaculaire show gaf waarnaar de kinderen ook mochten oefenen met hun bal onder begeleiding van Has

Het balletje voor het tot stand komen van het Pannaveld is gaan rollen door Stichting ‘t  Anlopien. Door de opheffing van Peuterspeelzaal het Anlopien in Oldeholtpade heeft de Stichting voor verschillende omliggende dorpen een bedrag ter beschikking gesteld wat ten goede moest komen aan de jeugd van het dorp. Zo hebben Plaatselijk Belang en het bestuur van het MFC de handen ineen geslagen tot realisatie van het Pannaveld. Naast Stichting Anlopien, Plaatselijk Belang en het MFC hebben ook de Gemeente Weststellingwerf, reeds opgeheven korfbalclub Vios, gezamenlijke kerken TerHolten en IJsclub Nooitgedacht de realisatie van het Pannaveld mogelijk gemaakt. De komst van het Pannaveld functioneert als een verbindende factor onder de jeugd en ouders en verbreed de mogelijkheden tot sport en spel in Nijeholtpade. Het Pannaveld ligt naast het MFC en is daardoor tijdens schooltijd ook goed toegankelijk voor alle leerlingen van OBS ‘t Holtpad.

 

(Foto: Lenus van der Broek)