Lindesluis wordt gerestaureerd

Sonnega/Blesdijke – De monumentale Lindesluis, ook wel de Sassluis genoemd wordt binnenkort opgeknapt. Vier jaar geleden werd al een uitvoerige inspectie uitgevoerd en daaruit bleek dat de onderhoudstoestand in slechte staat is. De gemeente heeft inmiddels een omgevingsaanvrage ingediend.

Vóór 2022 uitvoeren

De werkzaamheden moeten snel starten, want de bijdrage van de regiodeal is een zogenaamde ‘Quick        win’. Dat betekent dat zowel het opknappen van deze keersluis als de cofinancieringsprojecten voor 31 december 2021 moeten zijn uitgevoerd. De gemeente is hiervoor al in overleg met diverse betrokken partijen. Er komt ook een fiets- en wandelroute langs de monumentale sluizen, Driewegsluis, Scheenesluis en Sassluis.

Monument

Uit informatie van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed blijkt dat de sluis in 1927 als een zeewerende sluis is aangelegd in de Nieuwe Lindedijk. De sas vormde een onderdeel van de kanalisatie van de eertijds vrij naar de Zuiderzee afstromende rivier. Het bestek dateerde van enkele jaren eerder, namelijk 1924. De Nieuwe Lindedijk werd aangelegd in 1828 als direct gevolg van de overstromingsramp van 3 en 4 februari 1825. In de dijk werd een enkelvoudige keersluis aangelegd. Deze werd in 1870 omgebouwd tot schutsluis. Op de noordoever werd een dienstwoning gebouwd, die thans nog herkenbaar is. Bij de kanalisatie werd de loop van de Linde ter plaatse veertig meter zuidelijker gelegd. In de nieuwe loop werd bij doorsnijding van de Nieuwe Lindedijk de huidige sas gebouwd met een dubbele doorgang. Daar de puntdeuren alleen bij watersnood werden bediend hingen de deuren op een zogeheten opzetwerk ter voorkoming van het doorhangen. Bij de renovatie van de sluis in 1991 is de opbouw met loopbrug gesloopt en vervangen door een bredere fietsbrug direct op de sluishoofden.de onderhoudstoestand van de sluis.

(Foto: Lenus van der Broek)