Lindebridgers uit Wolvega vieren 60-jarig bestaan

Wie donderdag Zalencentrum De Rank in Wolvega binnenkwam kon er niet omheen: er was feest. Op 13 september 1963, zestig jaar geleden dus, werd de bridgeclub De Lindebridgers officieel bij de notaris opgericht. Dat vierden de leden uitbundig in hun speellocatie. Het startsein voor de feestelijkheden werd om vijf uur gegeven met een sprankelend drankje.

Voorzitter Jan Petter ontving de aanwezige leden met een hartelijk welkom. Hij gaf echter al snel het woord aan Hans van Dooren die namens de feestcommissie kort in de historie van de club dook en vervolgens stilstond bij het heden en vooruitblikte naar de toekomst. De club kende een bloeiend verenigingsleven met een ledental boven de honderd, maar ook dalen met slechts achtendertig leden. De door de club jaarlijks georganiseerde Stuyvesant-drive was in de wijde omgeving vermaard en telde in hoogtij dagen wel honderdvijftig deelnemers. “Nu zijn we echter weer in een dal geraakt met veertig leden. Een kwetsbaar aantal zeker gezien het feit dat niet altijd alle leden meespelen. Daar moet verandering in komen. Voor de toekomst wil hij groei en een vereniging waar wie je bent belangrijker is dan hoe je speelt. Een gezellige club dus”, aldus Hans van Doorn

Een vaste factor in de laatste jaren is Jan Petter, nu inmiddels 32 jaar voorzitter. Hij wordt nu opgevolgd door Hans van Dooren, die met een mooi bericht komt voor de voorzitter. Met algemene stemmen hebben de leden besloten hem tot erelid te benoemen. De bijbehorende oorkonde werd uitgereikt door Hans van Doorn. Ook was er een bloemetje voor echtgenote Anneke Petter, die tot zijn grote verrassing ook aanwezig was. Na dit officiële gedeelte werd een gezellig samenzijn opgevrolijkt met trekzak muziek door Sjoukje Held en met kaarttrucjes door goochelaar Minze Dijksma. Het viel wel op dat sommige bridgers wel heel veel belangstelling hadden voor de goochelaar. Vervolgens werd genoten van een goed verzorgd buffet en natuurlijk van nog enkele rondjes bridge.

(Foto: Lenus van der Broek)