Leerlingen Linde College zetten zich in voor vrijwilligerswerk

Ook dit jaar gaan er weer 250 leerlingen van het Linde college zich inzetten voor vrijwilligerswerk in de gemeente Weststellingwerf. De Burgerschapsstage doen de leerlingen in opdracht van het LOB-traject (loopbaan oriëntatie en begeleiding). Dit traject houdt in dat gedurende hun hele schoolloopbaan de leerlingen opdrachten binnen en buiten de lessen krijgen waardoor ze stapje voor stapje zichzelf leren kennen en zich bewust worden van hun mogelijkheden en wensen.  

Wat is burgerschapsvorming? 

Binnen het onderwijs moeten scholen in het voortgezet onderwijs aandacht besteden aan burgerschapsvorming. Op het Linde College gebeurt dat onder meer door een stage met vrijwilligerswerk, omdat dat een belangrijk en onmisbaar deel is van onze samenleving. 

Het doel van de burgerschapsstage is je kennis te laten maken met vrijwilligerswerk en je daarover inzicht en begrip bij te brengen. “Iets doen voor een ander zonder dat daar iets tegenover staat.” Bovendien draagt de stage (belangeloos) bij aan de samenleving, hulp bieden aan zwakkeren in de samenleving, verantwoordelijkheid tonen voor het welzijn van anderen en samenwerken met 

Koppeling met LOB (loopbaanoriëntatie & begeleiding) 

De burgerschapsstage draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling die belangrijk is voor de keuzes waar je mee te maken krijgt tijdens je schoolcarrière. Sociale en communicatieve vaardigheden, vergroten van het zelfvertrouwen, nuttig gevoeld worden, het ontdekken van je talenten en mensenkennis opdoen, zijn competenties die daarbij een rol spelen. Om die ontwikkeling te kunnen volgen, houden de leerlingen een stageboekje bij en maken ze een verslag.  

Voor de burgerschapsstage moeten de klas 2 leerlingen van het Linde College minimaal 10 uur vrijwilligerswerk doen. De Burgerschap stage wordt geëvalueerd en verbonden met de LOB-lessen in de klas.  

De leerlingen regelen hun stageplaats zelf. Op die manier kunnen ze deze opdracht optimaal inzetten in de richting die ze voor zichzelf kiezen. Ze zijn vrij om dat te doen op het moment dat hen dat het best uitkomt vanaf september 2021 t/m maart 2022. De stage vindt plaats buiten schooltijd. Dus in de avonduren, het weekend of in een schoolvakantie. 

Aanmelden van een vrijwilligersklus (voor jong en oud) of de vrijwilligersmarkt

Via de website www.vrijwilligerspuntweststellingwerf.nl kunnen organisaties, stichtingen en verenigingen die te maken hebben met vrijwilligerswerk terecht voor vragen en het plaatsen van vacatures (dit d.m.v. het aanmaken van een account). Daarnaast is er nog de Vrijwilligersmarkt op zaterdag 13 november waarvoor u uw organisatie kunt aanmelden, wees er snel bij want er zijn beperkt aantal kraampjes.

Contactgegevens

Mirjam Kooman, tel: 06-13564189 E-mail: vrijwilligerspunt@weststellingwerf.nl 

(Foto: Lenus van der Broek)