Leerlingen Linde College leren ouderen beter kennen

Wolvega – In samenwerking met het Linde College in Wolvega doet zorgcentrum Sickenga-Oord een project met de derdeklas leerlingen van het VMBO, zo ook op 16 februari.

Het is een uitwisseling waarbij Zorggroep Liante informatie verstrekt over de ouder wordende mens aan het Linde College en daarna in vier sessies komen leerlingen interviews houden met cliënten over het leven. De volgende bijeenkomst maken zij een levensbeeld met de cliënten aan de hand van interviews.

Een levensbeeld kan in welke vorm dan ook gemaakt worden, boeken en collages over ‘het leven’ van de cliënten. Het levensbeeld is eigendom van de cliënten en kan ingezet worden bij medewerkers en mantelzorgers om op een andere manier met cliënten in gesprek te gaan. Een soort van leidraad. Voor beide dus een kans om te leren  en te ervaren.

(Foto: Lenus van der Broek)