Kleine dorpen maken kennis met nieuwe raad en B&W

Boijl – De Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf (VKD) organiseerde woensdagavond 3 oktober  een kennismakingsavond voor haar leden, de verenigingen van Plaatselijk Belang in Weststellingwerf, met de nieuw gekozen gemeenteraadsleden en Burgemeester en Wethouders van gemeente Weststellingwerf.

De avond werd gehouden in Dorpshuis De Tille, te Boijl.

Voorzitter Eddy Lania verwelkomde een volle zaal mensen: bijna alle verenigingen van Plaatselijk Belang, de meeste gemeenteraadsleden en het volledig College van B&W waren aanwezig. Na zijn openingswoord gaf de voorzitter de microfoon aan wethouder Jack Jongebloed, die een uitleg gaf over het coalitieprogramma 2018-2022, waarbij samenwerking van het College met de Raad en de samenleving voorop staat. Alle ruimte wordt gegeven aan de inwoners voor maatschappelijke contracten. Er ligt ook een voorstel aan de Raad om het dorpenfonds substantieel te verhogen. Het College staat dichtbij de dorpen: edere wethouder heeft een deelgebied van de gemeente als eerst betrokkene. Vervolgens hebben alle wethouders zich voorgesteld en hun speerpunten uit het coalitieprogramma toegelicht.

Vervolgens was het de beurt aan de besturen van Plaatselijk Belang. Ieder dorp kreeg de gelegenheid om het belangrijkste succes van de afgelopen tijd en zijn ambitie voor de komende tijd te presenteren. Na deze presentaties gaven Raadsgriffier Janneke Kampinga en raadslid Ed de Vries, tevens voorzitter van de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing, een toelichting over de mogelijkheden om als bestuur van een vereniging, maar ook als inwoner van de gemeente invloed uit te oefenen op de gemeenteraad. De diverse contact mogelijkheden werden toegelicht.

“Door met plannen en ideeën bij de gemeenteraad aan te kloppen, kan er veel meer tot stand komen om de leefomgeving nog beter te maken. Dan bereik je burgerparticipatie in de meest positieve zin”, aldus VKD.

Na de maaltijd gat Marcel Rijpstra van Kabel Noord een presentatie over de voorgenomen uitrol van de glasvezelbekabeling in Friesland en dus ook in onze gemeente Weststellingwerf.

Met ruim 90 aanwezige personen was het een bijzonder geslaagde avond, waarbij heel veel kennis en informatie over en weer is gegaan tussen burgers en gemeente.

 

 

(Lenus van der Broek)