Jacobskruiskruid in de bermen wordt gemaaid

Nijelamer – De gemeente gaat binnenkort de bermen in de Boelstrapolder bij Nijelamer maaien. Dit in verband met de aanwezigheid van het giftige Jacobskruiskruid aldaar. Het maaisel wordt afgevoerd. Sinds 2007 is er een provinciale verordening in Friesland op de bestrijding van het kruid.  LTO, afdeling Weststellingwerf laat dit weten in de nieuwsbrief aan de leden.

Het grote gevaar van Jacobskruiskruid is dat het gif een cumulatieve werking heeft. Dit betekent dat er geen ‘maximale veilige hoeveelheid’ is die een dier binnen kan krijgen zonder ziek te worden. Het gif brengt schade toe aan de lever. Aangetaste levercellen sterven af en worden vervangen door bindweefsel.

(Foto: Lenus van der Broek)