Ingebruikname nieuw onderkomen roeivereniging Skylla Wolvega bij Motip Dupli B.V.

Wolvega – Op zaterdagmiddag 24 juni was het dan zover, de officiële opening van de nieuwe roeilocatie van Roeivereniging Skylla Wolvega. Zowel het nieuwe onderkomen voor botenberging in een deel van een loods van Motip Dupli B.V. als de nieuwe drijvende steiger werden in gebruik genomen. Op vrijdag 14 april was reeds de drijvende steiger bij Hulzinga Watersport te water gelaten door wethouder Frans Kloosterman en door de Schipsloot naar Motip Dupli B.V. gedirigeerd. Nu zijn de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot het inrichten van de botenberging afgerond. Bijna alle boten zijn vanuit de oude botenberging, 2 zeecontainers, overgebracht naar de nieuwe locatie die 250 m verderop ligt. Eén boot, een vier met stuurman, was nog in één van beide zeecontainers blijven liggen. Deze boot werd gebruikt voor het openingsritueel. Onder het toeziend oog van leden, genodigden en belangstellenden werd deze boot te water gelaten op de oude locatie en door 4 Skylla-roeiers van het eerste uur naar de nieuwe locatie gevaren. Stuurman van deze boot was Marck Hiemstra, plantmanager van Motip Dupli B.V. Vlak voor aankomst bij het nieuwe onderkomen voor RV Skylla kwam de boot voor een lint dat over het water van de Schipsloot was gespannen. Stuurman Marck Hiemstra zorgde er voor dat het lint knapte, zodat toegang werd gekregen en aangelegd kon worden aan de nieuwe drijvende steiger. De laatste van de over te brengen boten van RV Skylla Wolvega werd nu in de loods bij Motip Dupli B.V. binnengebracht. Een vergelijking dringt zich op in dit herdenkingsjaar dat Michiel de Ruyter 350 jaar geleden bij Chatham de ketting over de zijrivier van de Thames ramde en doorbrak. Vervolgens werd de Engelse vloot vernietigd. In tegenstelling hiermee werd op de Schipsloot wel de ‘ketting’ geknipt maar RV Skylla Wolvega werd door Marck Hiemstra in goede harmonie de ‘veilige haven’ van Motip Dupli B.V. binnen geloodst.

Voorzitter Berend Brummelman deelde mede dat Skylla inmiddels al 60 leden telt en had veel waardering voor de inzet van alle vrijwilligers en speciaal dank aan Motip Dupli..

 

(Foto: Lenus van der Broek)