Gemeenten Weststellingwerf en Westerveld zetten nieuwe methode in tegen eikenprocessierups

Wolvega – De gemeente Westerveld en de gemeente Weststellingwerf houden zich al jaren bezig met biodiversiteit. Zo worden er bermen en bloemenweides op een natuurvriendelijke wijze gemaaid en ingezaaid met bloemenmengsel. Daarnaast zijn op verschillende plekken nestkasten en insectenhotels geplaatst en bloembollen geplant. Het doel is om de leefomgeving van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te verbeteren. Deze natuurlijke vijanden, zoals sluipvliegen, sluipwespen en bepaalde vogels, helpen bij het verminderen van het aantal eikenprocessierupsen. Hierdoor is er minder overlast voor mensen en dieren. Op vrijdagmiddag werd de nieuwe methode  in Wolvega gepresenteerd. Wethouder Mariska Rikkers en Sylvia Hellingman Onderzoek en Advies b.v. deden de eerste rupsen in de kist.

De buurgemeenten Westerveld en Weststellingwerf werken al jaren aan nieuwe methodes om de eikenprocessierups met natuurlijke vijanden te bestrijden en wisselen deze kennis uit. Onderzoeker Silvia Hellingman adviseert en ondersteunt de gemeenten hierbij. Vrijdag 10 juli presenteren de gemeenten samen met Silvia Hellingman een nieuwe duurzame methode.

Natuurlijke vijanden

Om de eikenprocessierups te bestrijden, worden de nesten uit bomen gehaald en verzameld in containers. Normaal gesproken worden de nesten daarna door gespecialiseerde afvalverwerkingsbedrijven verbrand. Onderzoeker Silvia Hellingman heeft samen met hoveniersbedrijf Roel Timmerman B.V. een systeem ontwikkeld waarmee de nesten niet verbrand hoeven te worden, maar kunnen worden ingezet voor een natuurlijke bestrijding. Containers met “geparasiteerde’’ eikenprocessierupsen worden namelijk in speciale kasten geplaatst. Geparasiteerde rupsen zijn rupsen waar de natuurlijke vijanden zoals sluipvliegen en sluipwespen eitjes op hebben gelegd. Deze rupsen gaan daardoor dood. Uit de dode rupsen komen natuurlijke vijanden, die weer andere rupsen kunnen parasiteren.

Nieuwe methode

De containers en de kasten zijn beveiligd zodat de brandharen van de eikenprocessierups niet voor overlast zorgen. Wel kunnen de natuurlijke vijanden zich verder ontwikkelen in deze kast en rond het voorjaar uitvliegen. Een medewerker van de gemeente houdt dit proces goed in de gaten. In de afgelopen jaren zijn boomverzorgers van Roel Timmerman BV door Silvia Hellingman getraind in het herkennen van geparasiteerde nesten, zodat ze weten hoe ze hiermee om moeten gaan.

“Samen met gemeente Westerveld willen we natuurlijke vijanden stimuleren. We hopen dat er met de nieuwe methode een biologisch evenwicht ontstaat tussen de eikenprocessierups en hun natuurlijke vijanden. Dit past uitstekend bij de duurzame uitstraling van gemeente Weststellingwerf”, vertelt wethouder Mariska Rikkers van gemeente Weststellingwerf.

(Foto: Lenus van der Broek)