Gemeentelijke subsidies onder de loep

Wolvega-  De gemeenteraad komt met een startnotitie over de herijking van de gemeentelijkje subsidies. De raadscommissie ging maandagavond hiermee akkoord. Gezien het feit dat voorliggende besluitvorming een ingrijpende verandering kan geven van de langdurige subsidierelatie tussen instelling en gemeente, zal er nadrukkelijk aandacht worden gegeven aan het zorgvuldigheidsbeginsel en de belangenafweging in deze. Daarom wordt, na instemming van de raad met het bovenstaande, een startnotitie voor de uitvoering opgesteld. Hierin wordt de aanpak uitgewerkt, inclusief de wijze waarop de instellingen en organisaties worden betrokken. Verder zal de procesplanning en een tijdspad worden beschreven. De startnotitie wordt in de commissievergadering van januari 2018 voorgelegd.

De verwachting is dat de feitelijke invoering van de beoogde nieuwe subsidieregelingen plaatsvindt per 1 januari 2019.

Herijking regelingen

Het gaat om de volgende regelingen:

I. Subsidieregeling HaFaBra, (harmonie, fanfare, brassband) onderdeel bij de amateurkunstbeoefening.

II. Herijking subsidieregeling amateurkunstbeoefening.

III. De jaarlijkse subsidieregeling voor bewegen van ouderen.

IV. De jaarlijkse subsidie voor maatschappelijke organisaties ( o.a. Zonnebloem, Humanitas, EHBO).V. Subsidieregeling sportverenigingen.

V. Subsidieregeling sportverenigingen

VI. Zelfbeheer:

  

(Foto: Lenus van der Broek