Fokvereniging Het Friese Paard Wolvega e.o. bestaat 70 jaar

De fokvereniging Het Friese Paard Wolvega e.o. vierde gisteren haar 70-jarige bestaan. Velen genoten van deze speciale algemene vergadering in Dorpshuis de Bult in Ter Idzard die werd omlijst door een optreden van Griet Wiersma en Minze Dijksma.

Zeventig jaar geleden was Wolvega één van de vier fokverenigingen die in Friesland werd opgericht. Al direct melden zich toen 60 leden. Het ging met name om het in stand houden van het Friese paard dat door de mechanisatie bedreigd werd. Een ander doel was uitwisseling van kennis over de fokkerij. Waar het vroeger een gebruikspaard voor de landbouw was, richten de 260 leden van nu zich op het fokken van een duurzaam recreatief sportpaard. Een deel van de leden komt nog steeds uit deze regio, een ander deel woont verspreid over heel Nederland. Het is één van de grootste fokverenigingen en net als vroeger drukt Wolvega nog steeds haar stempel op de vooruitgang van het Friese paard. Zo staat men nu voor keuze om in de toekomst op een zandbodem te keuren in plaats van op een grasbodem.

De betrokkenheid van de leden is groot en veel leden zetten zich in bij de organisatie van activiteiten van de vereniging. Nog altijd gaat het om kennisdeling en is er veel belangstelling voor excursies, studiebijeenkomsten en clinics.

Tijdens deze bijeenkomst werd afscheid genomen van Rudolf de Jong. In zijn bestuursperiode hield hij zich bezig met organisatie en logistiek van de fokdagen. Sjan Hanegraaf uit Jonkersland volgt hem op in het bestuur. Opnieuw heeft de vereniging weer een prachtig jubileumboek gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd door voorzitter Marten Pelleboer overhandigd aan Corrie van Deursen, al 25 jaar ‘lintendame’ tijdens de fokdag. Ook over haar passie voor het Friese paard is te lezen in dit naslagwerk.

(Foto: Lenus van der Broek)