Expositie: Johannes Wardenier en de brandstofloze motor

Wolvega – Is het waar dat Johannes Wardenier in 1934 een brandstofloze motor had uitgevonden? Is het waar dat wethouder Muurling de motor had zien draaien? Is het waar dat Philips belang bij de zaak had? Het is in elk geval waar, dat er binnen de gemeenteraad uitgebreid is gediscussieerd en geredetwist over uitspraken en optreden van de diverse leden, dat de gemeente een optie op landerijen in Wolvega had genomen en dat een kolossaal fabriekspand was ontworpen. Zeker is, dat de waarheid over de motor van Wardenier nog steeds niet aan het licht is gekomen. De Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. richt een expositie over deze zaak in. Te zien zijn o.a. de blauwdrukken van de fabriek voor 13.000 arbeiders, verklaringen van boeren om hun land aan de gemeente te verkopen en de eisen die Wardenier over gesteldheid en onderhoud van het terrein stelde. Er liggen delen uit raadsverslagen en correspondentie van de Gemeente-Architect over niet vast te stellen kosten, de brief van Burgemeester en Wethouders aan de Commissaris van de Koningin “dat ten gemeentehuize iets heel bijzonders is gebeurd en dat hij daarover niet meer kan zeggen doch dat men zich daarvoor tot hogere autoriteiten moet wenden.“ Ook heeft historicus en schrijver Fokke Middendorp zijn visie gegeven (Uit: Fokke van Lute vertelt). Ook aanwezig is een tekening van de motor en een afbeelding hoe die uiteindelijk had moeten worden, of, misschien wel geweest is … Vanaf zaterdag 4 mei is de tentoonstelling in het Historisch InformatiePunt (HIP) van de Vereniging Historie Weststellingwerf (VHW) in de Openbare Bibliotheek in Wolvega te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

(Foto: Lenus van der Broek)