Dienie Post krijgt Koninklijke onderscheiding

Wolvega – Op zondagmiddag 26 februari werd door door burgemeester Gerard van Klaveren een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Dinie Post-Ottenhoff (78) uit Wolvega. Dit gebeurde na afloop van de voorstelling van cabaretgroep “De Jeugd van Toen” in Zalencentrum Klijnstra in Wolvega speciaal voor familie, vrienden en kennissen. Zij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Onbezoldigde en vrijwillige activiteiten van Dinie Post:

Toneelgroep ‘Kunst naar Kracht’.

‘Kunst naar Kracht’ maakte en speelde als eerste toneelgroep theaterstukken in het Stellingwerfs.

Zij heeft 50 jaar toneel gespeeld bij ‘Kunst naar Kracht’ en was onder andere 25 jaar bestuurslid

en 15 jaar regisseuse.

Toneelvereniging ‘Olde- en Nijelamer’.

Was in verschillende periodes ruim 12 jaar betrokken als regisseuse bij deze toneelvereniging.

Frysk Tonielselskip ‘Oer é Tsjonger’ (Fryske Krite).

Dit toneelgezelschap speelt al bijna 100 jaren toneel in het Fries. Zij was hier 10 jaar toneelspeelster en regisseuse. Onder haar inspirerende leiding en de succesvolle uitvoeringsavonden groeide het ledental van 100 naar bijna 300 leden.

Musical Pieter Stuyvesant (door het Stellingwerfkoor, 2012).

Dienie Post was mede initiatiefneemster en regisseuse van de musical Pieter Stuyvesant. Daarnaast maakte ze zelf alle benodigde kleding voor alle koorleden. De musical is in 2012 op verschillende plaatsen in de gemeente Weststellingwerf opgevoerd. Er werd geen entree geheven en met hulp van koor- en familieleden werden oudere mensen opgehaald uit verzorgings- en bejaardentehuizen om ook hen in de gelegenheid te stellen van deze bijzondere voorstelling te genieten.

Stellingwerfkoor.

Zij wil de streektalen in ere houden. In 2010 was ze medeoprichtster van het Stellingwerfkoor. Tot op heden is ze regisseuse. Daarnaast verzorgt ze ook hier alle kleding voor de koorleden.

Cabaretgroep ‘De Jeugd van Toen’ (2003-heden).

De cabaretgroep is onderdeel van de Onafhankelijke Seniorenvereniging Wolvega (OSW) en treedt ruim 20 keer per jaar op voor ouderen in de noordelijke provincies met herkenbare liedjes en sketches. Zij schrijft de stukken, is ook hier regisseuse, actrice en maakt alle kostuums.

 

(Foto: Lenus van der Broek)