Bomen langs het Vlinderpad Lindewijk

Wolvega – In de Lindewijk in Wolvega is aan de oostzijde een aarden geluidswal aangelegd van 8,5 m. hoogte ter afscherming van geluid en zicht op de A32. De hoeveelheid beschikbare grond in Lindewijk en de voor de geluidsnorm benodigde lengte hebben de begrenzing van deze wal bepaald. Dit betekent dat het zuidelijk deel van het natuurgebied over een lengte van circa 700 m. niet wordt afgeschermd van het zicht op en het geluid van het verkeer op de A32. Naarmate de bebouwing richting ‘Deelgebied 2’ vordert, wordt het zicht op het ‘gat’ richting A32 bepalender en heeft daardoor een negatieve invloed op de beleving van ‘wonen in de natuur’.

Het college heeft daarom besloten tot de aanplant van circa 50 stuks ratelpopulieren langs het Vlinderpad in de Lindewijk. Bijkomend voordeel van de ratelpopulier is het licht ritselende geluid van het bladerdek in de wind, wat een licht geluid markerend en rustgevend effect geeft. De ratelpopulier of esp is een populier uit de sectie Leuce en behoort tot de wilgenfamilie. Het is een boom die van nature voorkomt in de gematigde en koude streken in Europa, Noordwest-Afrika en Azië.

 

(Foto: Lenus van der Broek)