Curriculum Vitae

 

Lenus van der Broek

Telefoon : 06-53546320
Website : www.lenusvanderbroek.nl
 
Opleiding
MULO A met aantekening Middenstand (diploma)
Akte Gemeenteadministratie Bestuursacademie (diploma)
Diverse gemeentelijke vakopleidingen Burgerzaken (diploma’s)
Cursus Journalistiek (diploma)
Diverse computeropleidingen (certificaten)
Diverse cursussen/seminars/studiedagen vakgebied Communicatie/PR (certificaten)
 
Privé functies:
1966: medeoprichter/bestuurslid vereniging Dorpsbelangen Froombosch, gemeente Slochteren (tot 1969)
1966: mede organisator van de jaarlijks jeugdactiviteiten Froombosch (tot 1969)
1977: lid werkgroep leefbaarheid kleine dorpen in relatie met onderwijs (tot 1980)
1978: bestuurslid vereniging Plaatselijk Belang ‘Eensgezindheid’ Ter Idzard, Oldeholtwolde en Nijeholtwolde (tot 1986)
1979: lid werkgroep welzijn Ter Idzard, Oldeholtwolde en Nijeholtwolde (tot 1982)
1979: bestuurslid/voorzitter Stichting Dorpshuis ‘De Bult’ Ter Idzard (tot 1996)
1988: coördinator werkgroep Unicef-sponsorloop Weststellingwerf (tot 2018)
1982: correspondent Nieuwsblad van het Noorden en Wolvegaster Nieuwsblad (tot 1987)
1984: lid Lionsclub Wolvega e.o., diverse functies, lokaal, regionaal en landelijk en in 2010 Melvin Jones Fellow (tot 1 juli 2022)
1985: bestuurslid Agrarische Onderwijs van de Friese Maatschappij van Landbouw (tot 1989)
1988: bestuurslid/voorzitter Stichting Dorpshuizen Friesland (SDF) (tot 1997)
1990: vicevoorzitter Agrarisch Opleidingscentrum Frederiksoord, Meppel, Wolvega (tot 1994)
2001: voorzitter klankbordgroep Rabobank De Stellingwerven (tot 2006)
2001: Districtsredacteur landelijke magazine The Lion, Lionsclubs in Noord en Oost Nederland (Melvin Jones Fellow) (tot 2008)
2001: bestuurslid/voorzitter VVV Weststellingwerf (tot 2003)
2002: raadslid en secretaris fractie VVD gemeente Weststellingwerf (tot 2010)
2002: verslaggever en lid webteam www.ter-idzard.nl (tot 2014)
2003: docent diverse computerlessen voor senioren, Seniorweb Zuid Friesland (tot 2013)
2003: lid Herensociëteit Ter Idzard e.o. (tot heden)
2004: adviseur aanleg omniveld Ter Idzard (tot 2007)
2005: lid PR en website commissie Commerciële Club Weststellingwerf (CCW) www.ondeemeninweststellingwerf.nl (tot juli 2018)
2007: lid landelijke ledenraad Seniorweb (tot 2009)
2007: lid Plaatselijke Commissie van de Stichting Alde Fryske Tsjerken restauratie kerkje Ter Idzard (tot 2014)
2007: vicevoorzitter cliëntenraad ziekenhuis De Tjongerschans te Heerenveen (tot 2013)
2007: adviseur publiciteit Stichting Bijzondere Concerten De Stellingwerven (tot 2014)
2008: lid van de ledenraad Rabobank De Stellingwerven (tot 2013)
2009: lid landelijk hoofdbestuur (secretaris) Seniorweb (tot 2018)
2009: voorzitter van de Verenigingen van Eigenaren (VvE) appartement ‘Lindeborgh’ te Wolvega (tot 2019)
2011: op 29 april een Koninklijke Onderscheiding ontvangen, uitgereikt door burgemeester Gerard van Klaveren
2013: lid ledenraad Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland en lid
commissie Coöperatiefonds (tot 2016)
2016: lid cliëntenpanel ziekenhuis Tjongerschans (tot heden)
2018: regiocoördinator Noord-Nederland Hulp aan Huis SeniorWeb (tot heden)
2021: coördinator leslocaties Seniorweb in de bibliotheken Wolvega, Oosterwolde en Noordwolde (tot heden)
2021: lid Werkgroep Friese Waterlinie in de Stellingwerven (PR en pers)

Werk:
1961: gemeente Slochteren, afdeling bevolking c.a. (tot 1968)
1962: militaire dienst als dienstplichtige (tot 1964)
1968: gemeente Weststellingwerf, hoofd afdeling Burgerzaken (tot 1987)
1970: ambtenaar van de burgerlijke stand (tot 1987)
1983: lid werkgroep CEVAN geautomatiseerde bevolkingssystemen (tot 1988)
1987: gemeente Weststellingwerf, communicatieadviseur/staffunctionaris PR (tot 2002)
1989: lid Georganiseerd Overleg en lid bezwaar- en beroepscommissie functiewaardering (tot 1992)
1992: lid klankbordgroep landelijke gemeentedag van VNG (tot 1999)
1993: voorzitter Noordelijke Voorlichters en PR functionarissen (NVPR) (tot 2000)
1998: gecommitteerde bij examens Hanzehogeschool Groningen, HBO-Instituut voor Communicatie & Media (tot 2013)
2000: lid adviescommissie Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, HBO-Communicatie (tot 2005)
2002: freelanche communicatie adviseur, verslaggever en fotograaf voor Weekkrant Fryslân – www.deweekkrantfryslan.nl (tot 2014) – Mensport – www.mensport.nl, Blik op Weststellingwerf – www.blikopweststellingwerf.nl (tot 2015) – Friesch Dagblad – www.frieschdagblad.nl – Website Weststellingwerfse Ondeeminersverenigingen – www.ondeemeninweststellingwerf.nl  (tot 2018) – nieuws voor internetsite Stellingwerf www.stellingwerf.nl – Heerenveense Courant www.heerenveensecourant.nl  (tot 2018)

Hobby’s:
  • sporten (fietsen, schaatsen en kanoën)
  • computeren
  • fotograferen