Welkom op de website van Lenus van der Broek

FOTO VAN DE WEEK: tijdens het Polderfeest in Munnekeburen mochten de kinderen hun naam in graffiti stijl op het petje tekenen

Lenus van der Broek

Communicatie & Fotografie ‘Woord in beeld’  –   ‘Beeld in woord’

 Communicatie is de uitwisseling en betekenisgeving van boodschappen tussen mensen, van zender naar ontvanger en andersom. Communicatie kan plaatsvinden met beelden en andere uitdrukkingsvormen. Vindt de communicatie plaats via beelden, dan heet deze vorm visualisatie, ‘Woord in beeld’.
Fotografie is het vervaardigen van afbeeldingen. We leven in een wereld van beeld. Het woord fotografie is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk schrijven met licht, ‘Beeld in woord’.