Restauratie grafzerk Nijelamer

Nijelamer –  In 1747 is het oude kerkje op de begraafplaats aan de Schipslootweg in Nijelamer door storm verwoest en opgeruimd. Bij het opruimen van het kerkje is één grafsteen uit 1651 blijven liggen, de rest is weggehaald. In de herfst van dit jaar heeft Hendrik Heerschop, restaurateur van grafmonumenten uit Ysbrechtum, de grafsteen gerestaureerd, dit in opdracht van Roelof de Boer, secretaris/penningmeester van de Stichting Het Dorp Nijelamer, eigenaresse van de begraafplaats.
Als randschrift staat op deze steen die schuin voor de klokkenstoel ligt, het volgende te lezen. “In ’t jaar ons Heeren 1651, de 9 Mart is in de Heere gherust de Eerbare Wemme Carste Dr. de Huys frouwe van de Stellinck Sybrand Lycles en legt hier begraven”.
Op de vier hoeken van de zerk zijn hoofden gebeiteld, voorstellende de jeugd, het jongelingschap, de mannelijke leeftijd en de ouderdom en in het midden nog een familiewapen.
grafzerk.jpg
Foto: Restaurateur Hendrik Heerschop en Roelof de Boer.  (Foto: Lenus van der Broek).