Regionale cultuur

vanborselen.jpg
OLDEBERKOOP – In het kantoor van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte hield Hans van Borselen uit Fochteloo afgelopen een lezing met als thema ‘Regionale cultuur: nostalgie of houvast in de toekomst’. Volgens hem vormen de gemeente Weststellingwerf en Ooststellingwerf taalkundig gezien een bijzonder gebied. Het Stellingwerfs is onderdeel van het Nedersaksisch taalgebied dat delen van Nederland en Noord Duitsland omvat. In Weststellingstellingwerf wordt volgend Hans van Borselen hoofdzakelijk Nederlands en Steliingwerfs gesproken. Ooststellingwerf daarentegen is viertalig. Naast het Nederlands en Stellingwerfs wordt er ook Fries gesproken en in mindere mate Moluks/Maleis. In feite is Ooststellingwerf de enige viertalige gemeente in Nederland. Er is enorme schaalvergroting. “Dat besef leidt er toe dat mensen weer letterlijk en figuurlijk om zich heen kijken en gaan herontdekken dat ze inhun buurt, dorp, stad, streek en e regio meer bindingen met anderen hadden en hebben dan ze dachten”, aldus Hans van Borselen. (Foto: Lenus van der Broek).