Ondeemers actief

De Blesse – De leden van de Commerciële Club Weststellingwerf (CCW) bezochten 15 januari de nieuwjaarsbijeenkomst bij Pieter Poot in De Blesse. Voorzitter Frank Zeinstra stond even stil bij de activiteiten van het afgelopen jaar, maar keek vooral naar de toekomst. Dit jaar zal waarschijnlijk het ondeemersfonds tot stand komen, de ondeemers betalen dan een bijdrage voor promotionele activiteiten, evenementen, reclame en dergelijke. In verband met de komende raadsverkiezingen wordt in februari een politieke avond georganiseerd. Ook wil CCW een speciale avond beleggen voor jonge ondeemers om die met ervaringen goed voor te lichten. Het vorig jaar gepresenteerde CCW beleidsvisie zal ook extra aandacht krijgen. Zo worden dit jaar vier thema’s belicht, het accentueren van shopping en meer samenwerken (community denken). Verder zal er meer aandacht worden geschonken aan het opknappen van gebouwen en bedrijfspanden dan aan nieuwbouw en zal de recreatie en omgevingstoerisme extra in de belangstelling worden gebracht. “Kredietverlening voor ondeemingen blijft een punt van zorg, slechts 2% van de ondeemers met   
ccwactief.jpg
(Foto: Lenus van der Broek).