Informatie zelfstandigheid ouderen

Nijeholtpade – Veel ouderen blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen. In maart wordt er een informatiemarkt georganiseerd door meer dan twintig partijen die daarb iets aan kunnen bijdragen. Het veilig en comfortabel inrichten van je huis, het vertrouwd raken met de steeds verdergaande technologie en het voorkomen van vereenzaming zijn thema’s die daarbij onder andere aan bod zullen komen. De verenigingen van Plaatselijk Belang uit de dorpen De Hoeve, Nijeholtpade, Oldeholtpade, Oosterstreek en Zandhuizen hebben samen een werkgroep opgericht om dit thema uit te werken. Woensdag vond een startbijeenkomst plaats in het MFC in Nijeholtpade. De eerste stap is het organiseren van een informatiemarkt 5 maart 2016. Dit is mogelijk met subsidie van de gemeente Weststellingwerf, de provincie Fryslân en de Stichting Bercoop Fonds.Op de informatiemarkt krijgen de inwoners van Weststellingwerf te zien wat er voor mogelijkheden er zijn om eigen huis en dorp toekomstbestendig te maken. De meer dan twintig betrokken partijen bieden onder meer vervoer van ouderen, activiteiten, ondersteuning voor mantelzorgers, veiligheid en bewaking, levensloopbestendige woningaanpassingen, beweegactiviteiten, mantelzorgwoningen, maaltijdvoorziening en domotica.