Herdruk eeuwboeken

dsc_3005.jpg
TER IDZARD – Inmiddels heeft de Stichting BehoudnnStreekhistorie in Weststellingwerf opdracht verstrekt aan Printinge innnHeerenveen voor het bijdrukken van een beperkte oplage van de Eeuwboekennnvan Ter Idzard en Oldeholtwolde-Nijeholtwolde. De prijs per boek is € 42,-,nnexclusief eventuele verzendkosten. Dat was ook de prijs van de boeken bij denneerste uitgave. De werkelijke kosten van herdruk zijn hoger,nnmaar omdat er uit de vorige oplage een klein positief saldo isnnovergebleven heeft de stichting besloten om dit ten goede te laten komen vannndeze herdruk, zodat de boeken die een grote streekhistorische waardennhebben, betaalbaar blijven. Er worden in totaal 50 stuks per boek metnnharde kaft en in originele uitvoering gedrukt en inmiddels zijn reeds 30nnreserveringen per boek binnen en ‘op is op’. Inlichtingen en reserveringennnkunnen via e-mail: archief@ter-idzard.nl of telefoon:nn0561-688401. De verwachting is dat de boeken begin februari beschikbaar zijn. (Foto: Lenus van der Broek).