Gemeentebestuurders op bezoek bij agrariërs

lto.jpg 
SONNEGA/NOORDWOLDE – Op maandagavond 16 april hebben het college van burgemeester en wethouders, raadsleden en enkele ambtenaren een bezoek gebracht aan twee landbouwbedrijven in de gemeente Weststellingwerf. Zij konden op uitnodiging van LTO Weststellingwerf kennisnemen van de ontwikkelingen in de landbouw. Als eerste waren zij te gast op het melkveebedrijf van de familie Reuvekamp in Sonnega. Zij hebben, toen er de mogelijkheid was vanuit de gemeente, de eerste serrestal gebouwd. In dit staltype hebben de koeien veel licht en lucht, vergelijkbaar met het klimaat buiten. Met enthousiasme vertelde Eddy Reuvekamp aan de raadsleden hoe hij samen met zijn gezin een groot melkveebedrijf kon runnen en daaaast, door het gebruik van een automatisch melksysteem, ook tijd had voor het sociale leven. Daaa vertrok het gezelschap richting Noordwolde. Daar werden zij opgewacht door de familie Van Drie. Vlak voordat de leghennenmoederdieren op stok gingen kon iedereen een blik werpen vanuit de skybox in de stal. Ook deze familie vertelde over de lange vergunningprocedure. Intensieve veehouderij is zeer specialistisch, maar in de gemeente Weststellingwerf wel eens een ondergeschoven kind. Vol trots konden zij nu hun nieuwe stallen tonen die in 2010 zijn gerealiseerd. Dankzij het vastgestelde geurbeleid en het bestemmingsplan buitengebied in de gemeente Weststellingwerf is er de mogelijkheid voor bestaande bedrijven om zich te blijven ontwikkelen. Maar ook aan de wettelijke eisen van dierwelzijn en huisvesting te voldoen. B&W en de gemeenteraadsleden pakten de gelegenheid volop om te zien hoe dat in de praktijk uitpakt. LTO heeft structureel overleg met de gemeente. (Foto: Lenus van der Broek)