Film ‘De Centrale Haak’

centralehaak.jpg
TER IDZARD – Fryslân heeft een rijke verscheidenheid van landschappen: het Wad, het terpengebied, de Lage Midden, de Veenpolders, de Wouden, Gaasterland. Het landschap wordt gebruikt voor uiteenlopende belangen. Het wordt daartoe soms ingrijpend veranderd, anderen willen dat het open en herkenbaar blijft. Door windturbines, megaboerderijen en brede verkeerswegen verdwijnt al te vaak het eigen karakter. Stichting Frija, een organisatie die zich inzet voor de leefbaarheid van de provincie Fryslân, wil met de film ‘De Centrale Haak’ onder regie van Johan van der Zee uit Ter Idzard, een discussie op gang brengen over wat er zich in het Friese landschap afspeelt. Centraal in de film staat een boerengezin dat zal worden uitgekocht, omdat het tracé van en vierbaansweg over hun bezittingen gepland is. We zien in de film hoe het echtpaar probeert Dorpsbelang, een wethouder, het provinciebestuur, een bestuursrechter en een Raadsheer in Den Haag op ander gedachten te brengen. De voorstelling maakt duidelijk wat mensen doormaken als ze het tegen de gevestigde instanties opnemen. Het publiek krijgt de gelegenheid om een reactie op de inhoud van de film te geven onder leiding van Johannes Spyksma. Deze werd geproduceerd door Stichting Frija, een organisatie die eerder voorstellingen met een soortgelijk thema presenteerde.  In de regio Zuidoost Friesland wordt de film vertoond in het kerkje in Ter Idzard en wel op donderdagavond 25 oktober, aanvang 20.00 uur (kerkje open om 19.30 uur). De entree is € 5,-. Het maximum aantal zitplaatsen in het kerkje is 70.  
Op de foto de opnamen van de film in maart van dit jaar in het dorpshuis De Bult in Ter Idzard. (Foito: Lenus van der Broek)