Deuren Grachtsluis geplaatst

grachtsluisdeur.jpg
LANGELILLE/MUNNEKEBUREN  – Met een kraan werd afgelopen vrijdagmorgen een nieuw stel houten sluisdeuren in de Grachtsluis op de grens van Langelille en Munnekeburen aan de Lemsterweg nabij de Helomavaart gehangen. Dit inhangen van de sluisdeuren is onderdeel van de reconstructie van de Grachtsluis. Deze sluis is in 1930 gebouwd. Rond 1960 werd de sluis gesloten en waaa zwaar in verval is geraakt. In 2007 is de sluis door Wetterskip Fryslân overgedragen aan de Stichting Waterschapserfgoed. In samenwerking met de streek en Landschapsbeheer Friesland heeft de stichting plannen ontwikkeld om deze markante en historisch belangrijke sluis te reconstrueren. Subsidies daarvoor werden gegeven door de gemeente Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân, het Prins Behard Cultuurfonds, Stichting Bercoop Fonds, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Stichting Juckema-Sideriusfonds en Plaatselijk Belang Langelille. In 2012 is de reconstructie van start gegaan en dit najaar worden de werkzaamheden voltooid. Naast plaatsing van twee nieuwe houten sluisdeuren zal onder andere het metselwerk hersteld worden en moeten nog de resten van een boom verwijderd worden omdat het metselwerk uit de voegen is geraakt. De directe omgeving van de sluis wordt ook opgeknapt en bij de sluis zal een zitje en een informatiebord geplaatst worden. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Oosterhof Holman uit Harlingen. In het najaar zal officieel aandacht gegeven worden aan de voltooiing van de reconstructie. Het werk aan de sluis vindt veel weerklank in de streek. Bewoners hebben een tentoonstelling over de sluis en de vervening gemaakt, die nog steeds in natuurcentrum De RietNymf in Munnekeburen te bezichtigen is. Bovendien is in de streek huis-aan-huis een informatieboekje over de geschiedenis van de sluis verspreid. (Foto: Lenus van der Brfoek)