De Hoeve wil vluchtelinggezin

De Hoeve – Plaatselijk Belang De Hoeve hield maandagavond de najaar ledenvergadering in ‘t Hokkien in De Hoeve. Het belangrijkste agendapunt van het bestuur was het concept Dorpsvisie 2015-2020.
Plaatselijk Belang is in contact met de gemeente, COA en de woningstichting en wil dat één van de 3 vrijkomende huurwoningen gaat naar een statushoudend gezin uit een AZC. Daarmee kan een dubbelslag geslagen worden, de maatschappelijke verantwoording nemen en kinderen voor de school.
De Hoeve wil ook graag woningbouw buiten de rode contouren en is daarover in gesprek met de gemeente.  De reden is dat er graag jonge mensen in De Hoeve willen bouwen en blijven wonen. Bovendien het helpt ook om vergrijzing tegen te gaan en een evenwichtige bevolkingsopbouw te houden. Op dit moment zijn voor het bouwen van woningen geen mogelijkheden.
Verder wil De Hoeve graag een wandelpad langs de zuidkant van de Linde. Vanuit de zaal kwam de suggestie er een fietspad van te maken en deze te laten aansluiten op bestaande fietspaden zodat er een fietspad ontstaat vanaf Kuinre tot Makkinga. PB liet verder weten dat informatie over de Hoeve wordt aangeleverd voor een te downloaden fiets-app, daarmee is informatie te vinden over gebouwen en plaatsen langs de fietsroute.
Gonda Stienstra, directeur van obs De Klaeter gaf aan dat de school samen met het dorp er alles aan doet om op de peildatum de beoogde hoeveelheid leerlingen te hebben.  “Als we dit halen is het vooruitzicht dat we ook langere tijd ‘veilig’ zijn. Al weet je natuurlijk nooit wat de politiek gaat doen”, aldus Stienstra. Verder vertelde ze enthousiast over het nieuwe onderwijsconcept. De Klaeter is actief op zoek naar de talenten van de kinderen. Er worden wekelijks vier modules aangeboden op het gebied van wetenschap & techniek, cultuur & natuur, sport en ICT. Deskundige gastsprekers of talentvolle vrijwilligers worden ingezet om de kennis over te brengen.
DSC_0394
(Foto: Lenus van der Broek)