Boeren helpen weidevogels aan voedsel

weidevogels.jpg
NIJELAMER – De Agrarische Natuurbeheer Weststellingwerf heeft haar leden gevraagd om de weidevogels te verleiden voor voedsel zoals wormen, Het voorjaar was erg koud en droog en grote groepen weidevogels verbleven op hogere stukken land waar weinig voedsel is. Nu de temperaturen omhoog gaan is het tijd om ze naar hun broedplaats te lokken, De leden werd gevraagd om de weidevogels te verleiden met ruige mest en om naast de bestaande plas-drassen, tijdelijk greppels vol water te zetten. De weidevogels worden daardoor naar de voor hun geschikte broedplaatsen worden gelokt. Zo ook op een stuk natuurweiland van veehouder Cor van der Tol aan Stadburen in Nijelamer. Het water wordt in de greppel gebracht met een pomp die door de organisatie Agrarische Natuurbeheer Weststellingwerf beschikbaar is gesteld., Foto: Cor van der Tol bij de greppel vol water. (Foto: Lenus van der Broek).