Bijzondere expositie

sjen.jpg
Wolvega/Heerenveen- Op zondagmiddag  14 september opende gedeputeerde Jannewietske de Vries de expositie ‘Sjen’ van werken van de op 5 mei overleden Heerenveense kunstenaar Sies Bleeker. Dat gebeurde in bijzijn van tal van genodigden in het Melklokaal (voormalig zuivelfabriek ‘Jagtlust’) voor hedendaagse kunst in Heerenveen. Minke Postma uit Wolvega was de echtgenote van Bleeker en zij heeft samen met beeldend kunstenaar Albert Oost dit initiatief genomen. Gedeputeerde de Vries had veel waardering voor dit initiatief en haalde nog wat herinneringen op van de overleden kunstenaar die ook veel werk voor de provincie heeft verricht. Maar Sies Bleeker heeft ook voor de gemeente Weststellingwerf de kunstcollectie opgewaardeerd en een nieuwe plek gegeven in het gemeentehuis. Hij was ook adviseur bij de kunstopdracht voor het middenrif in Noordwolde, die werd toegekend aan Peter Hiemstra en Johan Veenstra. De expositie duurt tot 2 november 2014, openingstijden vrijdag en zondag van 13.00 tot 18700 uur en volgens afspraak. (
 sjen2.jpg
Foto: Lenus van der Broek).