Afsluiting landschapsproject

Munnekeburen – Op vrijdagmiddag 23 januari was in Life & Nature centrum De RietNymf in Munnekeburen de feestelijke afsluiting van het project ‘Herstel en versterken landschap’ in de westhoek van de gemeente. In 2012 is in opdracht van de gemeente Weststellingwerf gestart met het landschapsproject ‘Herstel en versterken landschap fase 6  Weststellingwerf’. Het projectgebied bestond uit de zes dorpen Langelille, Munnekeburen, Nijetrijne, Scherpenzeel, Spanga en Slijkenburg. Tijdens de uitvoering van het driejarige project hebben in totaal 153 adressen deelgenomen aan het landschapsproject. Het project bestond uit het onderdeel  ‘Herstel en versterken’, uitgevoerd door een groenaannemer en twee deelprojecten ‘Dorpen in het groen’. Enthousiaste groencommissies hebben onder leiding van Landschapsbeheer Friesland groenplannen gemaakt voor de dorpen, dit in overleg met de gemeente. Bewoners hebben op hun erf steekeigen beplantingen aangebracht. In totaal zijn er maar liefst 3800 m1 hagen, 291 solitaire bomen, 4000 stuks bosplantsoen en 260 hoogstamfruitbomen op erven aangeplant. Het hele project heeft 150.000 gekost. Na het openingswoord en toelichting door wethouder Jack Jongebloed werd informatiepanelen onthuld door de wethouder, samen met enkele leden van de groencommissies en Pieter Jonker, bestuurslid van de Dirk Kerst Koopmans Stichting. De panelen komen te staan aan de Pieter Stuyvesantweg in Scherpenzeel en in Langeillie. Jonker gaf nog een toelichting op deze bekende kunstenaar die van 1932 tot 1943 aan de Scheene in Nijetrijne woonde. Verder was er een fotopresentatie met beelden van de plantdagen, het gebied, de uitvoeringswerkzaamheden en de projectresultaten. Het doel van het project was om samen met de bewoners het aantrekkelijk karakter van het landschap voor de toekomst te behouden. Een ander doel was de kwaliteit van de groenstructuur in en om de dorpen te verbeteren door de specifieke landschappelijke en cultuurhistorische karakteristieken te herstellen en te versterken. Het project was een gezamenlijk initiatief van de gemeente Weststellingwerf en Landschapsbeheer Friesland en werd gefinancierd door de provincie Fryslân en de gemeente Weststellingwerf.  
landschapsproject.jpg 
Op de foto v.l.n.r.: Pieter Jonker, Jack Jongebloed, Sippie Schaap, Sonja Meuleman en Vronica van Twee.  (Foto: Lenus van der Broek).